Sempozyum Oturum Broşürüne Erişmek İçin Tıklayınız

ULUSLARARASI AVRASYA GÖÇ SEMPOZYUMU

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Avrasya Göç Sempozyumu (EMC)

9-13 Ekim 2018, Türkistan / Kazakistan

Değerli Meslektaşımız,

Düzenleme Kurulu adına, sizi en derin saygılarımızla Avrasya Göç Sempozyumuna davet ediyoruz.

Sempozyum 9-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkistan/Kazakistan’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Göç çalışmalarına dair bu uluslararası sempozyum; akademisyenler, uzmanlar, genç araştırmacılar ve öğrenciler, uygulayıcı ve karar vericilerin bilgi birikimlerini değiş-tokuş edecekleri, araştırmalarını paylaşacakları ve mevcut göç biçimleri ile modellerine sorun teşkil eden meselelerle, insan hareketliliğini anlamaya yönelik söylemleri tartışacakları ve daha uygun ilke ve uygulamalar üzerine düşünmeye teşvik edilecekleri bir forum oluşturmaktadır.

Avrasya Göç Sempozyumu tarih boyunca birçok göç hareketine şahitlik etmiş Avrasya coğrafyasının kapsamlı bir biçimde incelenmesine adanan uluslararası, hakem incelemesinden geçen, akademik bir etkinliktir.

Avrasya Göç Sempozyumu, göç ve göç etrafında şekillenen meselelere, sorunlara ve bunların çözümlerine odaklanan dinamik, sofistike ve disiplinler arası yaklaşımı ile özgün bir etkinliktir.

Sempozyum halka açık yuvarlak masa münazaraları, davetli konuşmacıların bildirileri, sözlü bildiriler, poster bildirileri, özel oturumlar ve tematik atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacaktır. Sempozyumda ayrıca göç çalışmalarında seçkin akademisyenler tarafından verilecek açılış konuşmaları da ağırlanacaktır.

Katılımcıların çalışmalarını Medeniyet Araştırmalar Dergisi ve İSMUS Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisinin özel sayılarına gönderme ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınlarınca yayınlanacak editörlü kitaplara kitap bölümü olarak katkı sunma imkanına sahip olacaktır.

Sempozyumun resmi dilleri İngilizce, Rusça, Türkçe ve Kazakçadır.

Göç alanında araştırmada bulunan akademisyenler, uzmanlar, uygulayıcılar, karar vericiler ve doktora öğrencilerinin bildiri ve poster gönderimleri memnuniyetle karşılanmaktadır.

ÖZET GÖNDERİMİ

Sempozyuma gönderilen bildiriler, Sempozyum Bilim Kurulundaki ilgili Bilim Dallarındaki hakemler tarafından değerlendirilecektir. Bu bildiriler bilimsel kalite, stil ve izah bakımından en azından iki hakem tarafından kör-inceleme sürecinden geçerek değerlendirilecektir. Hakemler, Bilim Kurulundaki Bilim Dalı Başkanları tarafından belirlenecektir.

Özetler 01.06.2018 tarihinden evvel aşağıdaki linkteki formun doldurularak malik.yavuz@medeniyet.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

https://migrationsymposium.medeniyet.edu.tr/index.php/bildirim-gonderme/

Özet gönderiminden evvel lütfen aşağıdaki adresteki Gönderim Kılavuzunu inceleyiniz:

https://migrationsymposium.medeniyet.edu.tr/index.php/bildirim-gonderme/bildiri-yazim-kurallari/

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderimi Son Tarih: 01.06.2018

Kabul Bildirim Tarihi: 01.07.2018

Kayıt Son Tarih: 01.09.2018

Konferans Programının Duyurulması: 30.09.2018

 

KAYIT

Kayıt Ücreti:      Kayıt Ücretsizdir

Kayıt Kapanış tarihi 01.09.2018

 

SEMPOZYUM KONULARI

Avrasya Göç Sempozyumu aşağıdaki, kapsamı geniş disiplinler arası irtibatı sağlamayı amaçlayan konularla ilgilenen uygulamacı, akademisyen ve öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir:

 • Antropoloji,
 • Demografi,
 • İktisat/Ekonomi,
 • Hukuk,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Coğrafya,
 • İşletme,
 • Kamu Yönetimi,
 • Lengüistik/ Dil bilimleri,
 • Kalkınma Çalışmaları,
 • Sağlık Bilimleri,
 • Siyaset Bilimi,
 • Uluslararası İlişkiler,
 • Medya ve İletişim,
 • Tarih
 • Ve insan hareketliliğine odaklanan diğer tanınmış disiplinler.

Disiplinler arası ve karşılaştırmalı araştırmalar özellikle teşvik edilmektedir.

Avrasya Göç Sempozyumu, aşağıdaki alt başlıkları da sempozyum konularına dahil etmektedir:

 • İnsan hareketliliğinin dinamik ve modelleri,
 • Hukuki ve kanuni altyapı,
 • İşgücü piyasalarındaki sonuçları,
 • Eğitim ve Beşeri Sermaye,
 • Beyin göçü,
 • Kısa vadeli göçler,
 • Göç entegrasyonu,
 • Belirli diasporalar: Türkiye, Çin, Afrika, Suriye, Hindistan ve Güney Asya,
 • Kültür, sanat, basın ve göç,
 • Göçmenlerin sağlık durumu,
 • Ulusal ve Uluslararası Göç Bağlantı Noktaları,
 • Göçmen Tecrübeleri,
 • Hareket halindeki Azınlıklar,
 • Çokuluslular,
 • Göçebeler, Çingeneler ve Romenler,
 • Göç Araştırmalarında Metot,
 • Göç Teorisi,
 • Göç Hukuku ve Politikaları,
 • Edebiyatta göç ve göçmenler,
 • Diasporalar,
 • Sınır bölgeleri,
 • Göçmen Havaleleri ve Kayıt dışılık,
 • Kadın çalışmaları ve göç,
 • Göç bedelleri,
 • Ulus aşırı Mekanlar ve Ulus-ötecilik
 • Siyasal Katılım ve Çatışmalar,
 • Göçe ve Göçmenlere Yönelik Tutum ve Politikalar.
 • Kültür Göçü
 • Giden Yolcular, Gelen Yolcular ve Transit Yolculukta Göçmenler
 • Göç ve Göçmen Çocukların Durumu
 • İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele
 • Emekli ve Yaşlı Göçü
 • Göç ve dini hayat
 • Göçmenlerin dini kimliklerinin muhafazası ve değişimi
 • Göçmen topluluklara yönelik din eğitimi
 • Göçmenler ve ibadet hürriyeti
 • Azınlık Diasporaları
 • Göç Araştırmalarında Veri Analizi
 • Çok-kültürlülük ve Kozmopolitanizm
 • Göç İdaresi
 • Suriye ve Irak Göçmenleri
 • Göç tarihi
 • Uluslararası İlişkilerde Göç Meselesi,
 • Göçün Ekonomik Etkileri
 • Göçmen Tüketiciler ve Tüketim
 • Sosyal, Kültürel ve Siyasal Göçmen Ağları
 • Göçmen Kurumları
 • Diasporalardaki Yeni Kuşaklar, Kimlik ve Kültürel Sorunlar
 • Vatansızlık Kavramı ve Vatansızlar
 • Çerkez ve Boşnaklar,
 • Nüfus Mübadeleleri
 • Küresel Kentler
 • Türkiye’deki Afrikalılar
 • Balkan Göçmenleri
 • Dönemlik Göçmen Çalışanlar
 • Zorunlu Göç
 • Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı, Göç ve Eşitsizlikler
 • Göç Karşıtı Politikalar,
 • Cinsiyet Rolleri

İlave sorularınız varsa, lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz: malikyavuz@medeniyet.edu.tr

Sizleri Türkistan’da görmeyi heyecanla bekliyoruz!

Düzenleme Kurulu Adına
Hamza Ateş, Ahmet Cihan, Mehmet Toplu