Bildirim Gönderme

  • Bildiri Sunumu:
  • Bildiriler e-mail yoluyla iletilecektir. E-mail adresi: avrasyagocSempozyumu@gmail.com ya da malik.yavuz@medeniyet.edu.tr
  • Önemli Notlar:
    • Sunulacak çalışma daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve sunulmamış olmalıdır.
    • Gönderilen her bildiri, Bilim Kurulu tarafından atanacak 2 hakem tarafından değerlendirilecektir.