Sempozyum Hakkında

Avrasya Göç Konferansı, tarihsel, ekonomik, sosyal ve politik nedenleri ve sonuçları bulunan karmaşık göç olgusunu tarihi, iktisadi, politik,kültürel, edebi ve sanatsal boyutlarıyla ele almayı ve bunları bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamaktadır.

Konferans; iç ve dış göç başta olmak üzere işçi, eğitim, beyin göçü, mübadele, mültecilik gibi göç ve göç olgusunu kültürel boyutlarıyla ele alıp irdeleyecektir. Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, psikoloji, sinema, eğitim ve antropoloji disiplinlerinin inceleme zemininde; insanlık tarihinin kimi zaman dönemeç noktaları oluşturan ama aynı zamanda da en dramatik öykülerinin yaşandığı göç gerekliliği ve olgusuna sağlıklı çözüm önerileri üretilebilinecek, böylelikle günümüzde bir insanlık trajedisine dönüşmüş olan hadisenin hasarlarının azaltılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.